FANDOM


Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei WikiaAsami KazariBird
EmilyHaruka HoshimiyaLogos
Madoka AmanoMythosRin Yamabuki
Sōichirō SenaTakeru KurokiUnit 8
Yasuharu Funasaka
File:338733.jpgFile:77355.jpgFile:Active Raid Kaidou.jpg
File:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 01.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 02.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 03.jpg
File:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 04.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 05.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 06.jpg
File:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 07.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 08.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 09.jpg
File:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 10.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 17.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 18.jpg
File:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 19.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 21.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 22.jpg
File:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 24.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 25.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 26.jpg
File:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - 01 - Large 27.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - OP - Large 01.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - OP - Large 02.jpg
File:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - OP - Large 03.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - OP - Large 04.jpgFile:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - OP - Large 06.jpg
File:Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari 2nd - OP - Large 09.jpgFile:Asami Kazari-0.jpgFile:Asami Kazari.jpg
File:Communitylogo.pngFile:Emily.jpgFile:Eriko Kominato .jpg
File:Example.jpgFile:Haruka .jpgFile:Image.png
File:KUROKI TAKERU.jpgFile:Kazuyoshi Terao.jpgFile:Kuroki Takeru.png
File:Kyokuchou ActiveRaid.jpgFile:Large bak.pngFile:Madoka Amano.jpg
File:Makoto Shimura.jpgFile:Mythos.jpgFile:Namihei Sado.jpg
File:Noriko Active Raid.jpgFile:Rin Yamabuki.jpgFile:Rin yamabuki 95553.jpg
File:Takeru.pngFile:Wiki.pngFile:Yasuharu Funasaka.PNG